In de praktijk 2016-10-12T12:02:19+00:00

In de praktijk

Een Raad van Kinderen bestaat meestal uit één groep uit de bovenbouw van de basisschool, kinderen van 9-12 jaar. Zij worden gekoppeld aan een organisatie.

Een Raad van Kinderen onderzoekt bestaande strategische dilemma’s van bedrijven en organisaties. Op basis van eigen onderzoek en interactie met de Raad van Bestuur / directie draagt een Raad van Kinderen mogelijke oplossingen en denkrichtingen aan. Bedrijven en organisaties gaan met de adviezen aan de slag en leggen verantwoording over de voortgang af aan hun Raad van Kinderen.

Samenwerking is in principe voor een minimum van drie jaar. De Raad van Kinderen is géén focusgroep en valt niet onder sponsorship, aangezien de dilemma’s over de verbetering van de organisatie zélf gaan. Bij de deelnemende organisaties zijn doorgaans betrokken:

 • Raad van Bestuur
 • Strategie
 • MVO / CSR
 • Communicatie
 • Marketing
 • HR

Het Raad van Kinderenteam begeleidt en verbindt de organisaties, leerkrachten en kinderen. De zes stappen zorgen ervoor dat iedere deelnemer steeds in zijn kracht staat:

 1. Dilemma: organisatie formuleert een strategisch dilemma.
 2. Presentatie: organisatie bespreekt dilemma in de klas.
 3. Onderzoek: Raad van Kinderen onderzoekt het dilemma in de klas o.l.v. de leerkracht
 4. Dialoog: Raad van Kinderen presenteert haar bevindingen aan de organisatie.
 5. Reactie: organisatie reageert op de adviezen.
 6. Voortgang: organisatie en school blikken terug en kijken vooruit.