Onderzoek

Op dit moment werken wij aan het – kwalitatief en kwantitatief – inzichtelijk maken van de resultaten van de Raad van Kinderen-trajecten.

De volgende onderzoeken ondersteunen onze visie en dragen bij aan het ontwikkelen van ons gedachtegoed.

  • Boston Consulting Group: Global CEO study 2013 – Children’s Rights and Business. De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties een plek geven in de kernactiviteiten van de organisatie. Maar ze weten vaak niet hoe.