“Geven jullie eigenlijk ook geld aan anti-pestclubs?” “Als vriendjes aan de deur staan om te vragen of je mee gaat naar de bioscoop, gaat een kind dat daar geen geld voor heeft smoezen verzinnen.” Prinses Laurentien, staatssecretaris Jetta Klijnsma en wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen luisteren gisteren vol aandacht naar kinderen die uitleggen wat armoede eigenlijk echt betekent.
In het Leidse kinderrechtenhuis gingen ze in dialoog. Niet in debat, zoals de prinses zo mooi uitlegde. “Want in een debat kom je niet met oplossingen, in een dialoog wel.” Het was de aftrap van een project met Raden van Kinderen. In eerste instantie in Leiden, Den Haag, Deventer, Groningen en Breda. Op termijn kunnen alle gemeenten in Nederland er mee gaan werken.
Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien heeft al in tientallen bedrijven Raden van Kinderen geïnstalleerd. “Kinderen kunnen als geen ander grotere en bijzondere verbanden leggen tussen thema’s”, weet prinses Laurentien. “Door met elkaar de dialoog aan te gaan ontstaan nieuwe perspectieven en inzichten.”
Vanaf nu gaat het fonds van de prinses dus ook aan de slag in gemeenten. Staatssecretaris Klijnsma steunt het project van harte. Zij stelt sinds dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen. Dat geld moet worden gebruikt om ervoor te zo het rgen dat kinderen die het thuis niet breed hebben, mee kunnen doen met sport, met dans en muziek en op school. Klijnsma heeft met gemeenten afgesproken dat ze kinderen mee laten denken om te bepalen hoe het geld in hun gemeente het beste kan worden ingezet. “Een Raad van Kinderen kan daar enorm bij helpen. Een kind weet precies wat er nodig is om een samenleving te maken waarin iedereen, dus ook alle kinderen, mee kunnen doen.”
Armoede is dus ook het eerste onderwerp waar de Raden van Kinderen zich mee bezig gaan houden, zo was deze week in Leiden al te horen. Op de lange termijn kunnen gemeenten, mede met de expertise van de stichting, hun eigen Raden opzetten en in stand houden.

Voor meer informatie, neem contact op met info@missingchapter.org of bel met +31 (0) 70 345 5106

Pauw:
https://pauw.vara.nl/media/372043

AD:
http://www.ad.nl/binnenland/kinderen-laten-b-meepraten-b-over-armoedebeid~a82fdff7/

Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27975120/__Jeugd_geeft_gemeente_advies__.html