Resultaten

De Raad van Kinderen blijkt van grote waarde voor organisaties die intrinsiek gemotiveerd zijn om de blik van buiten naar binnen te halen. Met name als de vraagstukken gaan over de maatschappelijke context waarin de organisaties opereren. Of vraagstukken die innovatie en een lange termijn visie nodig hebben. Dit vraagt ook om flexibiliteit en bereidheid bij bedrijven en organisaties.

In de samenwerking heeft ieder zijn rol: de Raad van Kinderen prikkelt met nieuwe denkrichtingen, stelt scherpe vragen en legt de vinger op de zere plek. De Raad van Bestuur / directie draagt verantwoordelijkheid voor concrete oplossingen. Sommige bedrijven noemen hun Raad van Kinderen hun ‘morele geweten’. In zekere zin is een Raad van Kinderen dan ook vergelijkbaar met een Raad van Commissarissen.

De specifieke opbrengsten variëren per traject. Soms leggen de kinderen verbindingen tussen onderwerpen waardoor vernieuwende (denk)richtingen voor oplossingen ontstaan (bijv. veiligheid en duurzaamheid). Andere keren dragen de kinderen concrete oplossingen aan (bijv. de 4° C actie tegen voedselverspilling) of bieden ze inspiratie om strategie te herzien (bijv. een externe (communicatie)positionering met bijbehorende slogan). En nu concreet? Hier vind je ruim veertig jaarverslagen van organisaties en hun Raden van Kinderen.

De dynamiek van een Raad van Kinderen brengt dus veel teweeg. Elke stap in het proces levert iets op, op verschillende niveaus:

Persoonlijke ontwikkeling

De interactie tussen kinderen en volwassenen, en het samen analyseren van- en praten over vraagstukken stimuleert alle betrokkenen in hun persoonlijke groei en leiderschapskwaliteiten. Dit geldt voor de projectleiders, directieleden en leerkrachten en zeker voor kinderen.

Kinderen

 • voelen zich gehoord omdat er oprecht naar hen wordt geluisterd.
 • krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze op eigen manier kunnen bijdragen.
 • ervaren dat hun talenten waarde hebben in de echte wereld.

Directieleden

 • raken geïnspireerd door verrassende kennis en inzichten.
 • komen uit hun comfortzone door onvoorspelbare interactie.
 • worden geconfronteerd met de impact van hun beslissingen op het leven van anderen en de wereld die zij daarmee achterlaten.

Leerkrachten

 • krijgen energie van de (denk)kracht en eigenheid van ieder kind.
 • ervaren de meerwaarde van een faciliterende rol terwijl kinderen op een vrije manier onderzoek doen.
 • ontwikkelen een eigen interesse in en kennis over maatschappelijke vraagstukken.

Organisatie- en groepsdynamiek

Samenwerking staat altijd centraal tijdens het traject. Deelnemers worden geprikkeld om onverwachte verbindingen aan te gaan, binnen de groep, tussen afdelingen of met collega’s. Dit zorgt voor groei, ontwikkeling en positieve dynamiek binnen groepen.

Raad van Kinderen

 • Werken actief samen, wat de sociale cohesie in de groep vergroot.
 • leren gezamenlijk: met- en van elkaar.
 • krijgen ruimte voor verschillende rollen, initiatieven en karakters.

Organisaties / bedrijven

 • Doorbreken organisatiestructuren door intensieve samenwerking tussen afdelingen en bestuursniveaus.
 • Leren door de ‘can-do’mentality van kinderen vaste denkkaders te identificeren.
 • Vergroten gemeenschapsgevoel door intensief te brainstormen over lange termijn visie en – strategie.

Scholen

 • Doorbreken structuren door intensieve samenwerking tussen kinderen, leerkracht en directie.
 • Verbinden zich inhoudelijk met nieuwe, maatschappelijk relevante partners.
 • Ervaren gemeenschappelijk leerproces op een positieve en verassende manier.