Scholen 2017-06-22T07:42:55+00:00

Scholen

Waarom doen scholen mee?

De Raad van Kinderen brengt de buitenwereld de klas in. Het sluit aan op verschillende kerndoelen binnen leergebieden (met name ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’) en thema’s zoals burgerschap, duurzame ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en wetenschap en techniek. De Raad van Kinderen biedt de kans om echte vraagstukken te behandelen, wat zeer motiverend werkt voor leerlingen. Zo kunnen ze kennis – opgedaan in de klas en daarbuiten – verwerken en in de praktijk toepassen. Leerkrachten hebben een actieve faciliterende rol voor het leerproces van hun leerlingen en worden uitgedaagd zelf kennis te vergaren over vraagstukken. Zodoende kunnen ze hun leerlingen en het onderzoek-gericht leren beter begeleiden. Door de unieke samenwerking met kinderen en vertegenwoordigers uit organisaties ontstaat een innovatief leerproces dat we ‘collaborative learning’ noemen: alle betrokkenen ontwikkelen zich individueel door als gelijkwaardige partners een gedeelde ervaring op te doen en te leren.

Ouders zijn zeer positief over de enthousiaste verhalen van kinderen thuis. Leerkrachten die deze verbinding tussen school en thuis actief stimuleren tijdens het traject, zetten ouders aan tot belangstelling in en betrokkenheid bij het schoolwerk van hun kinderen. Dit heeft doorgaans een positief effect op de leermotivaties van kinderen.

Hoe doen scholen mee?

We werken samen met allerlei verschillende (basis)scholen in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Duitsland. Wij staan open voor samenwerking in andere landen. De Raad van Kinderen maakt geen onderscheid in achtergrond, locatie of onderwijssysteem. We maken op basis van ligging en voorkeuren een match tussen de school en organisatie.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe scholen. Wilt u deel uitmaken van een groeiende groep vooruitstrevende scholen met een Raad van Kinderen? Klik dan hier en vul het contactformulier in.

Wat houdt meedoen in voor scholen?

Deelname aan de Raad van Kinderen is gratis voor scholen. Het vraagt om betrokkenheid en enthousiasme van de leerkracht en draagvlak binnen de directie. Een Raad van Kinderen wordt voor in ieder geval één schooljaar aan één organisatie gekoppeld. Samen doorlopen zij het hele traject. Na ieder jaar vindt een evaluatie plaats. Het koppelen van de scholen en organisaties of bedrijven gaat in nauw overleg met het Raad van Kinderenteam en alle betrokken partijen.

Alle stappen van het proces – van inhoud tot afspraken en data – worden in goed overleg vastgesteld. Scholen zijn vrij om te kiezen met welke (samengestelde) groep en leerkracht zij een Raad van Kinderen willen vormen en in welke werkvormen zij met de Raad van Kinderen aan de slag gaan. Doorgaans geldt: hoe meer tijd en aandacht de kinderen besteden aan het oplossen van hun dilemma, hoe dieper de uitkomsten en hoe meer zij zelf leren op het gebied van onderzoek doen, analyseren en burgerschap.

Welke scholen doen mee?

Op dit moment doen ongeveer 60 scholen uit heel Nederland mee. Klik hier voor het overzicht.